Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 08 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng Hiệu Trưởng: Nguyễn Thị Thủy

 

Họ và tên:Nguyễn Thị Thủy  
Chức vụ: Hiệu trưởng  
Email:nguyenthuy.mndh@gamil.com  
Điện thoại:01698407466  
Địa chỉ:Điền Hải, Phong Điền Thùa Thiên Huế  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH : Phụ trách chung
- Quản lý nhà trường.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 631