Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 08 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 10:09 14/01/2020  

Tuần 3 năm 2020
Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(13/01/2020)

Hội ý đầu tuần ( BGH)

Thực hiện kế hoạch giáo dục 

Tổ chức hoạt động chiều ( GV)

Họp HKH xã ( 14h) HT

Thứ Ba
(14/01/2020)

Tổ chức hoạt động CSGD trẻ

Kiểm tra môi trường các lớp ( y tế)

Thực hiện CSGD trẻ.

Họp tại UB xã ( Cô Thủy)

Thứ Tư
(15/01/2020)

Thực hiện KHGD (GV)

Tham gia hiến máu nhân đạo ( Cô Lệ)

Kiểm tra hoạt động chiều các lớp.( CM)

Thứ Năm
(16/01/2020)

Thực hiện KHGD.

Dự giờ cô Lam, Cô Nhi ( BGH, TTCM)

Hoạt đồng CSGD trẻ.

Thứ Sáu
(17/01/2020)

Thực hiện KHGD

Kiểm tra bếp ăn ( Cô Chút, cô Thí)

Lao động chủ nhật xanh.

Thứ Bảy
(18/01/2020)
Chủ Nhật
(19/01/2020)